Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie

Nowe produkty

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Zamówienie i płatności

1. Warunkiem zakupu jest złożenie przez Zamawiającego zamówienia.

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej "Zamawiającym" może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczną, instytucja, osoba prawna lub firma.

3. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie danych osobowych Zamawiającego, jego nr telefonu oraz dokładny opis zamawianej rzeczy wraz z jego ceną.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku "przedpłaty na konto" Zamawiający zobowiązany jest wpłacić wartość zamówienia na podane w e-mailu rachunek bankowy Sprzedającego - Sklepu.

5. Jeżeli należna kwota nie wpłynie na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail, lub telefon z przypomnieniem o zamówieniu i obowiązku dokonania płatności.

6. Brak odpowiedzi na e-mail z przypomnieniem o złożonym zamówieniu w terminie 7 dni, spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

8. Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.

10. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przedpłaty na wyrób i nie podlega zmianie w przypadku wzrostu cen produktów udanego producenta.

11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które ustala Sprzedający - Sklep.

13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu.

Realizacja i transport (dostawa)

1. Czas realizacji zamówień wynosi od 24 godz. do 3 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

2. Dostawa towaru odbywa się w określony w regulaminie sposób. W przypadku, gdy Klient zamówi produkty pochodzące od różnych producentów, dostawa jest realizowana,gdy skompletowana zostanie całość zamówienia. Może to nieznacznie opóźnić dostawę, o czym Sklep poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.

3. Podany przez Sklep koszt dostawy obowiązuje na terenie całej Polski.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy towaru o czym niezwłocznie informuje Zamawiającego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie, oraz producentów mebli.

6. Kierowcy (kurierzy) nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek. Zgodnie z prawem przewozowym i przepisami BHP, nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek. Zakres obowiązku ogranicza się do rozładowania przywiezionej przesyłki, bez wniesienia.

7. W przypadku nieodebrania dostawy przez Zamawiającego w ustalonym przez strony terminie, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej dostawy oraz zostaje zatrzymana zaliczka na pokrycie kosztów transportu. Ochrona danych osobowych 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 1997r. nr 133 poz. 883) dane Zamawiającego są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania. 2. Klient składając zamówienie wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego - Sklep w celu realizacji zamówienia, oraz w celach marketingowych. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz zwykłą - na adresy podane w zamówieniu. Postanowienia końcowe 1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie wyłącznie w celach informacyjnych. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i nazw towarów, wprowadzenia nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach,bądź wprowadzenia w nich zmian. 3. We wszystkich przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.